21.02.2018.
Studieleder Torstein Dale-Åkerlund forklarer hva du lærer på årsstudium i internasjonale studier.