Studieprogram ved ONH

Psykisk helse i barnehagen

21.02.2018.
Er du interessert i psykologi ? Er du også opptatt av barns psykiske helse? Cecilie Bjaarstad forteller om hva du vil lære i løpet av årsenheten i psykisk helse i barnehagen .