Freds- og konfliktstudier / Internasjonale studier

Møt studieleder for freds- og konfliktstudier og internasjonale studier Torstein Dale-Åkerlund

16.08.2019. FK, INT, Studieleder, Torstein
Studieleder, Torstein introduserer seg