Oslo Nye Høyskole

Hvorfor alumninettverk er så viktig!

25.11.2020. Alumni, maria
Karriererveileder Maria forteller om Alumni og viktigheten av å knytte nettverk etter endt studie