Freds- og konfliktstudier / Internasjonale studier

Hvordan vinne Nobels fredspris? Henrik Syse forklarer

Har du lyst til å vinne Nobels fredspris? Lurer du på hvordan komiteen jobber? Henrik Syse, professor II ved Bjørknes Høyskole og nestleder i Den norske nobelkomite, forteller.