Webinars

Global ernæring i Tanzania

22.03.2019.

Lær om globale ernæringsutfordringer og få praktisk felterfaring! Global ernæring i Tanzania arrangeres hvert år i november/desember. Undervisningen foregår i sin helhet over 4 uker i Tanga i Tanzania. I dette webinaret får du mer informasjon.

Å være med på dette spennende emnet vil gi deg opplevelser for livet. Med tanke på dagens situasjon der hvert niende menneske er underernært og 150 millioner småbarn er rammet av veksthemming samtidig som overvekt stadig øker blant jordas befolkning, er det å ha kunnskap og ferdigheter innen internasjonalt ernæringsarbeid viktig og relevant. I Tanzania lærer du om aktuelle problemstillinger innen ernæring både på internasjonalt og lokalt nivå. Du får også praktiske ferdigheter gjennom feltarbeid.