Helsefag i Sentral Europa

Er utdanningen fra Sentral Europa godkjent?

06.11.2019. sentral europa
Rådgiver Gry forteller om godkjenning av studier fra Sentral Europa