Oslo Nye Høyskole

Eksamensforberedelser med Helene

Eksamenstid*%#¨!:-(
...er tittelen på midttime-TED'en til Helene Samuelsen som er pedagogisk utvikler her på høyskolen. Hun har samlet noen tips til hvordan man kan forberede seg best til eksamen og snakker rundt dette. Denne midttimeTED'en var opprinnelig et webinar, men er her klippet sammen til deg som ikke fikk vært med.

Gangen er: Presentasjon - oppsummering, og til slutt Q&A