03.07.2018.
Bernt Hagtvet snakker om det han underviser i; komparativ politikk, ekstremisme, folkemord og totalitærisme, politisk analyse, europeisk politikk og historie, politiske idéhistorie, menneskerettigheter og demokrati og styring.