Studieprogram ved ONH

Årsenhet freds- og konfliktstudier

21.02.2018.
Cecilie Stubberud Næss forteller om hva du vil lære på årsenheten i freds- og konfliktstudier.