Helsefag i Sentral Europa

1+5 og direkte studier medisin

21.02.2018.
Her forteller rådgiver Karina om hvilke muligheter du har til å studere helsefag gjennom Bjørknes Høyskole.